Výučba na FIIT STU odštartuje zrejme online. Ako to vnímate?

Na základe predbežných informácií to vyzerá tak, že výučba na FIIT STU začne v zimnom semestri 2020/21 dištančnou formou. Ako toto rozhodnutie vnímate? Dajte nám vedieť v komentároch.

Asi sa zhodneme, že dištančná výučba v letnom semestri bola pre študentov aj pedagógov výzvou. Každý dostal podľa osobných dispozícií a situácie naložené buď veľa, málo alebo dokonca záporne málo problémov (boli aj takí šťastlivci).

V každom prípade sa však nedalo nič robiť. Vtedy známe vlastnosti vírusu si dištančnú výučbu vyžadovali.

Neviem posúdiť, či je dnes také isté rozhodnutie adekvátne.

Chcem však upozorniť na jeden z jeho dôsledkov: veľmi negatívny dopad na nastupujúcich prvákov.

O čo ide:

Typický semester štúdia na FIIT si spravidla predstavujeme ako štúdium jednotlivých predmetov. Lenže v úplne prvom semestri štúdia študenti (spravidla nevedomky) absolvujú aj celkom iný kurz, ktorý by sa dal označiť ako onboarding do života na fakulte. Mám namysli veci ako nadviazať vzťahy so svojimi učiteľmi a spolužiakmi, naučiť sa fungovať v budove fakulty, osvojiť si komunikačné postupy a štandardy, osvojiť si štandardy kvality práce (ktoré po vás budú vyžadované). Skrátka, zabehnúť sa.

Tento onboarding z väčšej časti beží úplne implicitne a automaticky. Simply by virtue of “being there”.

Teraz si však predstavte že:

  1. Hodia vás do kolotoča zvaného FIITka, ale vašich učiteľov fyzicky nikdy nestretnete a nedokážete tak dobre odhadnúť, akí sú. Zabudnite, že sa s nimi nejak skamarátite alebo aspoň nadviažete osobnejší vzťah. Okrem toho všetka komunikácia pôjde akosi pomalšie a už tak vysoká bariéra sa čokoľvek spýtať bude väčšia.
  2. Hodia vás do kolotoča zvaného FIITka, ale nedajú vám vašich pár najbližších spolužiakov. Musíte si ich prácne tvoriť online. A aj to budú robiť len tí, ktorí budú vedieť, že by to mali robiť. Asi nemusím vysvetľovať, čo absencia spolužiakov – bratov a sestier v zbrani – na FIITke znamená. Ale skúsme v skratke: neviete sa navzájom potiahnuť, neviete sa navzájom kontrolovať (a.k.a. Fero už poď lebo nestihneme cviko), neviete sa navzájom efektívne učiť, nebudete efektívne zdieľať znalosti (vypisovanie je pomalé), nebudete sa môcť nakloniť ku kolegovi na cviku z programovania a poradiť sa, prečo vám “to” nefunguje…
  3. Režim bude voľnejší (lebo ste doma, lebo ste “len” online), čo je pre prváka, ktorý si musí čím skôr odvyknúť od stredoškolského režimu, zlé. To bude umocnené tým, že nepocítite zmenu prostredia, lebo v ňom skrátka fyzicky nebudete. Škola vás nebude fyzicky do režimu nútiť. Nedostane sa vám pod kožu.
  4. Samozrejme, ostatné negatívne efekty, ktoré sme zažili už v poslednom LS budú tiež.

Toto všetko oslabí vašu schopnosť študovať FIITku. A najzákernejšie bude, že to tak spočiatku ani nebude vyzerať. Rachne to až neskôr.

V porovnaní s týmto budú vyššie ročníky brnkačka.

11 Likes

Súhlasím s Jakubom. Zároveň si myslím, že by možno začínajúcim prvákom pomohli vzájomné stretnutia v online priestore aj mimo výučby. A neobmedzovať sa teda len na komunikáciu v rámci cvičení, ale najmä po nich, avšak nie textovo (cez správy), ale naživo (napr. cez Google Meet, ktorý majú všetci študenti bezplatne k dispozícii cez G Suite).

Inými slovami, pokúsiť sa čo najviac nahradiť to, čo bolo fyzicky bežné (stretnutia na obede, na chodbách či v knižnici).

Ak sa bude situácia s koronavírusom vyvíjať pozitívne, možno už ďalší semester nebude tento problém taký priepastný. Nateraz však treba prekonať bariéru aspoň v zimnom semestri.

2 Likes

Ja som hlavne zvedavá ako zabezpečia cvičenia. V letnom semestri sme sa presvedčili, že bez cvičení sa naozaj veľmi ťažko funguje. Ja sama za seba môžem povedať, že som nemala cvičenia principiálne zo žiadneho predmetu. Jedinú výnimku má PSI, kde by sa na cvičeniach tak či tak “len konzultovali projekty”, čiže mať ešte sólo online cvičenia by bolo asi zbytočné.

Každopádne, čo sa týka ostatných predmetov, buď boli cvičenia úplne zrušené alebo obmedzené na “prezentáciu projektov” (UI alebo DBS). Samostatná kategória bola VaVa kde celý semester nebolo nič. je naozaj ťažké vychádzať na predmetoch iba z prednášky. Áno prednáška sa dá spraviť online ale vo veľa prípadoch chýba interakcia. Obzvlášť hlúposť bola podľa mňa využívať slido. Teda pokiaľ to niekto nevie používať.

Pokiaľ si niekto dáva pozor a pravidelne sleduje, či sa niekto nepýta niečo k aktuálnemu učivu (“Nerozumiem tomu, čo práve vysvetľujete”) tak je to v poriadku. Ale napr. na DBS to vyzeralo tak, že posledných 20 minút bolo vyhradených na otázky. Takže ak človek niečomu nerozumel musel čakať. A ušla mu pointa celej prednášky lebo na začiatku nerozumel. (Viď. ja a rozvrhy. Doteraz nerozumiem o čo tam išlo.)

Samostatným prípadom bola AZA kde sa používal chat, čo bolo určite lepšie. Tu mi ale klasické cvičenia chýbali najviac. Organizovali sa síce “hromadné cvičenia” no stále. Je veľký rozdiel keď ste na cviku 20ti a počítate sami na tabuľu ako keď je vás na cviku 150 a pozeráte ako niekto iný počíta.

Preto napríklad ja nepovažujem výučbu online za plnohodnotnú. Obzvlášť nerozumiem tomuto kroku vzhľadom na to, že ostatné fakulty, ktoré sú násobne väčšie ako fiit začínajú normálne prezenčne s opatreniami.

Edit: Každý piatok býva na instagrame STU možnosť “spýtať sa niečo”. Ja som sa teda pýtala na to, prečo je fiit jediná fakulta STU, ktorá začína online aj keď sú na univerzite násobne väčšie fakulty. Dostala som nasledujúcu odpoveď:

“Toto naozaj nemám v kompetencii rozhodovať ani nič iné. A mne osobne sa ešte ani z fiit nedostala info, že bude online… Možno je tá správa ešte na ceste ku mne.”

Túto správu som dostala 28.08.2020, čo je dva dni potom, ako bola táto informácia pridaná na Askalot. Neviem, kto tento účet spravuje ale príde mi minimálne zvláštne, že ľudia, ktorí spravujú oficiálny profil STU nemajú informácie o tom, že fiit bude začínať online. Táto informácia sa nenachádza ani na stránke fakulty, ani v ais pošte študentov, iba na Askalote.

3 Likes

Pokiaľ viem, tak FIIT nie je jediná fakulta na STU, kde výučba v tomto semestri začne online.