Výsledky prieskumu o dopadoch pandémie koronavírusu na študentov

Študentská rada vysokých škôl a Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo tento týždeň predstavili výsledky prieskumu ohľadom dopadov pandémie koronavírusu na študentov vysokých škôl.

Aké sú hlavné zistenia?

  • v porovnaní s marcom došlo v júni k zlepšieniu spokojnosti študentov,
  • prevažovali pasívne metódy výučby (napr. čítanie skrípt, písanie seminárnych prác),
  • až 33% študentov uviedlo, že sa dalo jednoduchšie podvádzať,
  • 7% respondentov pociťovalo nedostatok peňazí na pokrytie živobytia, pre 23% študentov bude potrebná ďalšia finančnú pomoc pre pokračovanie v štúdiu,
  • polovica študentov sa stretla s nadmerným stresom, problémom boli aj depresie (29%), samota (27%) a úzkosti z budúcnosti (33%).

Prečítajte si podrobné výsledky na stránke ŠRVŠ:

Sumár odpovedí pre STU - Slovenská technická univerzita v Bratislave:

Zhodnoteniu prvých týždňov bezkontaktnej výučby na FIIT STU sme sa venovali aj my: