Veľké univerzity ocenili kvalitu nových akreditačných štandardov