Situácia na FIIT: Prečo k nej došlo a aký bude mať dopad na samotnú školu?