Profesorka Bieliková: Rozvrat dekana Kotuliaka niektorých kolegov zlomil. Mne