Podmienky vstupu na pondelkové zasadnutie senátu sú nejasné

Publikované: https://www.zanasufiit.sk/1619-podmienky-vstupu-na-pondelkove-zasadnutie-senatu-su-nejasne/

Pondelok (26.10.) sa bude na Akademickom senáte STU hlasovať o odvolaní rektora prof. Fikara. Keďže ide o mimoriadne dôležité zasadnutie, je možné, že sa na ňom viacerí budete chcieť zúčastniť. Preto sme si pre vás pripravili dôležitú informáciu. Ak sa chcete zasadnutia zúčastniť ako verejnosť, podľa aktuálnych Opatrení pre zasadnutia AS STU potrebujete negatívny test…