Podľa Správnej rady STU nevykonávalo 8 zamestnancov činnosť, na ktorú boli prijatí. Kontrolór tvrdí, že skutok sa nestal

Publikované: https://www.zanasufiit.sk/1486-podla-spravnej-rady-stu-nevykonavalo-8-zamestnancov-cinnost-na-ktoru-boli-prijati-kontrolor-tvrdi-ze-skutok-sa-nestal/

Ešte v júni 2020 sa konalo zasadnutie Správnej rady STU, na ktorom sa preverovalo zaradenie novoprijatých zamestnancov na FIIT STU, ktorých za svojho pôsobenia prijal dekan FIIT STU, Ivan Kotuliak. Prijatým uznesením vtedy Správna rada zaviazala rektora, aby situáciu preveril: „Správna rada STU žiada rektora, aby … vykonal na FIIT STU kontrolu zameranú na prijatie…