Otázka legitimity "vedenia" a ako vie pomôcť verejnosť?

Pekný deň všetkým. :slight_smile:

Na úvod chcem povedať že nie som študentom FIIT, ani zamestnancom, ani bývalým študentom či zamestnancom. Akurát v rámci diplomovej práce, ktorú som robil pod hlavičkou mojej školy (Kodaňská univerzita v Dánsku) som nadviazal spoluprácu s FIIT, konkrétne s pani profesorkou (vtedy docentkou) Benešovou a neskôr som tam mal raz na pozvanie pani docentky Ezzeddine prednášku o bioinformatike (ktorej sa venujem) v rámci seminára. Čiže skôr som človekom zvonku a už som sa stretol aj s názorom, že tým pádom mi neprináleží sa k situácii na tejto fakulte vyjadrovať. Voči tomu môžem povedať iba toľko, že vzdelávanie je vecou verejnou a týka sa každého, no a taktiež že STU je verejnou inštitúciou platenou daňovými poplatníkmi, teda aj mnou.

Kým sa pustím do témy samotnej, chcel by som poďakovať iniciatíve Za našu FIIT za úžasnú prácu ktorú robí pokiaľ ide o bránenie morálnych hodnôt na tejto škole a taktiež všetkým študentom, zamestnancom, absolventom atď. ktorí sa týchto hodnôt zastávajú. Taktiež ľuďom, ktorí stoja za projektom KInIT, pretože verím že kvalitná veda a výskum sa potrebovali vymaniť z dosahu ľudí ktorí sa aktuálne považujú za vedenie FIIT. Naozaj, informácia o vzniku KInIT-u ma veľmi potešila, ale vieme že nemá ísť o školu a študenti na všetkých stupňoch si zaslúžia kvalitné vzdelanie, preto by asi nebolo dobré uspokojiť sa s tým že vznikne KInIT a povedať si že nech teda na FIIT posledný zhasne. A aj keby bola hneď k dispozícii aj škola, ktorá by bola pripravená okamžite prijať všetkých študentov z upadajúcej FIIT ktorí by mali záujem, morálne zlyhania si vyžadujú vyvodenie zodpovednosti a verejné financie nepatria do rúk pochybným ľuďom.

No a teraz konečne k tomu čo som chcel. :slight_smile:

Pred časom bola na Instagrame Za našu FIIT možnosť klásť otázky, opýtal som sa či ešte považujete Ivana K. za dekana. Screenshot z odpovede som si neurobil, ale na základe tejto otázky vznikla aj anketa a jej výsledky som si uložil, prikladám ich sem.

V ankete vytvorenej na základe mojej otázky som vtedy hlasoval za NIE, podobne ako vyše 80% hlasujúcich. Ak ale môžem odpoveď rozvinúť, pomôžem si analógiou s aktuálnym dianím v zahraničí. Ivan Kotuliak je dekanom FIIT asi tak, ako je Lukašenko prezidentom Bieloruska. V oboch prípadoch boli nejaké voľby, v oboch prípadoch si dal zrejme niekto veľmi záležať, aby neodzrkadlili reálnu vôľu väčšiny. Áno, v jednom prípade si volebná komisia výsledok zrejme rovno vymyslela, v druhom najprv človek v konflikte záujmov ktorého sa tie voľby priamo týkali jednostranne udelil hlasovacie právo X ďalším ľuďom a potom ich ešte volebná komisia odmietla uznať a výsledky utajila, až sa museli opakovať, ale pointa je rovnaká. Samozrejme Kotuliak nie je Lukašenko, keď aj boli protesty na FIIT (tuším tam svojho času študenti aj prespávali), nedal protestujúcich fyzicky napádať. Zlo páchané Lukašenkom je mierou aj rozsahom oveľa horšie a v tomto k nemu nechcem Kotuliaka prirovnávať. Analógiu vidím v tej otázke legitimity, že v oboch prípadoch je táto legitimita odvodená od výsledku zmanipulovaných volieb.

Keď istý Jaroslav Hofierka v jednej diskusii pod rozhovorom s “prodekanom” Šoltésom hovoril o útokoch na “legitímne vedenie”, odpoveďou mu bolo že aj kritika legitímneho vedenia je legitímna, že ani legitímne vedenie nemôže všetko a že sa bez ohľadu na legitimitu dopustilo krokov, ktorými sa morálne diskreditovalo. Všetko veľmi správne, ale príde mi veľmi dôležité poukazovať aj na to, že s tou legitimitou je to v skutočnosti inak. Lebo legitimita pochádzajúca z volieb pred ktorými dostali hlasovacie právo úplne noví ľudia a nebolo to na základe nejakých objektívnych kritérií, ale jednostranne im ho dal človek ktorého volený orgán mohol odvolať z funkcie, z volieb ktoré volebná komisia zrušila bez toho, aby to nejako reálne podložila či vysvetlila a museli sa opakovať, taká legitimita je naozaj na úrovni Lukašenka.

Neviem čo sa bude diať ďalej, rektor Fikar tuším v nejakom vyjadrení spomínal, že podá opätovný návrh na odvolanie (dávno nelegitímneho) dekana univerzitnému senátu. Ako vieme my, verejnosť zvonku, ktorej na budúcnosti vzdelávania záleží, pomôcť? Napadlo mi, či by sme podobne ako to robili pred prvým odvolávaním študenti nemali písať maily senátorom. Keď zistia, že už aj verejnosť zvonku je znepokojená súčasným dianím, mohlo by ich to ovplyvniť?

9 Likes