Kotuliak hlási splnené podmienky na riadny priebeh výučby