Blížia sa voľby, do senátu kandidujú za študentov zamestnanci fakulty

Publikované: https://www.zanasufiit.sk/1588-blizia-sa-volby-do-senatu-kandiduju-za-studentov-zamestnanci-fakulty/

Na stránkach fakulty bola zverejnená kandidátna listina študentov, ktorí sa prihlásili ako kandidáti do nadchádzajúcich volieb do Akademického senátu FIIT STU, ktoré sa uskutočnia 20. októbra 2020. Ukázalo sa, že medzi kandidátmi sú aj takí, ktorí na fakulte pôsobia ako interní či externí zamestnanci. Jeden z nich podľa Akademického informačného systému pôsobí ako pracovník v…

1 Like