Blížia sa voľby do AS FIIT STU – Ako podať návrhy na kadnidátov?

Publikované: https://www.zanasufiit.sk/1548-blizia-sa-volby-do-as-fiit-stu-ako-podat-navrhy-na-kadnidatov/

Zatiaľ všetko naznačuje tomu, že sa 20. októbra uskutočnia doplňujúce voľby do študentskej časti AS FIIT STU. Vedeli ste, že do 6.10. môžete zasielať kandidátov? Na základe aktuálnych zásad volieb AS FIIT STU platí, že návrh kandidáta musí mať listinnú podobu a musí obsahovať (pozrite si vzor na stránkach fakulty): meno, priezvisko a tituly navrhovateľa alebo…