Akademický senát STU schválil návrh na odvolanie rektora STU

Publikované: https://www.zanasufiit.sk/1651-akademicky-senat-stu-schvalil-navrh-na-odvolanie-rektora-stu/

Na dnešnom zasadnutí Akademického senátu, ktoré trvalo viac ako 5 hodín sa diskutovalo a hlasovalo o návrhu na odvolanie rektora STU. V záverečnom tajnom hlasovaní senátori väčšinovo schválili návrh na odvolanie rektora STU. Správu budeme aktualizovať. Počas zasadnutia mohol byť porušený zákon Zasadnutie senátu sprevádzali viaceré napäté okolnosti. Na začiatku nebola na zasadnutie vpustená verejnosť…